נגיש
top of page

מדיניות ביטולים

בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע”א-2010 ובתנאי שהביטול ייעשה עד לא יאוחר מ– 7 ימי עבודה לפני מועד הסדנה. לאחר הביטול, יהיה הלקוח/ה זכאי/ת להחזר כספי, בתוך 14 ימים ממועד קבלת ההודעה על הביטול, ובהתאם למחיר ששולם בפועל, בניכוי דמי ביטול בסך של 5% ממחיר העסקה או 100 ש"ח, הנמוך מביניהם.

bottom of page