נגיש
top of page

מדיניות רישום וביטולים

דמי הרישום נועדו לשריין את מקומך בסדנה שמוגבלת במספר המשתתפות.  לאחר תשלום דמי הרישום אצור עימך קשר להמשך התשלום.
יש להסדיר את יתרת התשלום עד שבועיים קלנדריים לפני תחילת הסדנה.

ביטול עד שבועיים קלנדריים לפני פתיחת הסדנה - יוחזר במלואו כל סכום ששולם.

ביטול בין שבוע לשבועיים קלנדריים לפני פתיחת הסדנה - לא יוחזרו דמי הרישום, יוחזר שאר הסכום ששולם.
ביטול פחות משבוע קלנדרי לפני פתיחת הסדנה ובכל שלב במהלך הסדנה - לא יוחזרו דמי הרישום ויתרת התשלום.

*פתיחת הסדנה מותנית ברישום מינימום של משתתפות.

bottom of page